Oljestrid väntar vid Falklandsöarna

PUERTO ESCONDIDO. Ett brittiskt oljebolag har hittat olja utanför Falklandsöarna i södra Atlanten. Fyndet väcker liv i den långdragna diplomatiska konflikten mellan Storbritannien och Argentina, som bägge gör anspråk på ögruppen – och nu även på oljetillgångarna.

– Detta är en illegal handling som strider mot internationell rätt och FN:s resolutioner, sade Argentinas utrikesminister Jorge Taiana när det i förra veckan blev känt att det brittiska oljebolaget Rockhopper Exploration hittat olja i havsbottnen utanför Falklandsöarna.

Oljan sägs vara av god kvalitet och fyndigheten uppskattas till omkring 200 miljoner fat, vilket med dagens oljepris blir omkring 190 miljarder kronor i potentiella intäkter. ”Rätt mastigt”, som en källa inom oljeindustrin förklarade det för tidningen Times.

Företagets aktiekurs har därefter stigit kraftigt, trots att det ännu är oklart om det är kommersiellt lönsamt att utvinna oljan.

En brittisk studie antyder att detta bara kan vara början: upp till 60 miljarder fat olja ska enligt British Geological Society finnas i området, vilket innebär fyndigheter av samma storlek som de i Nordsjön.

Reaktionerna i Argentina har inte låtit vänta på sig. Landets regering kräver ett omedelbart stopp för utvinningen av ”Argentinas icke-förnybara naturtillgångar” och sanktioner har införts mot fartyg som fraktar materiel till oljeplattformarna.

Så sent som 1982 ledde konflikten om ögruppen till ett krig som krävde hundratals dödsoffer på båda sidor. Storbritannien vann det kriget, men Argentina har aldrig gett upp sina territoriella anspråk. När nu olja läggs till denna infekterade konflikt höjs insatserna avsevärt.

”Vi har en tillräckligt stor militär styrka för att avskräcka en attack”, varnade därför Jan Cheek, medlem i den lokala regeringen på Falklandsöarna, som i dag har begränsat självstyre under brittiska kronan.

Något nytt krig är dock knappast sannolikt, åtminstone så länge Cristina Kirchner sitter vid makten i Argentina. Hennes regering vill i stället lösa konflikten på diplomatisk väg.

Argentina har hittills fått stöd för sina territoriella anspråk av bland andra Unasur, den sydamerikanska motsvarigheten till EU.

Erik de la Reguera

En källa till konflikt i över ett århundrade

Falklandsöarna (eller Malvinas, som ögruppen kallas i Argentina) ligger i södra Atlanten och har omkring 3 000 invånare. Inkomsterna kommer främst från fårskötsel och försäljning av fiskerättigheter.

Dessa vindpinade öar har varit en källa till konflikt mellan Storbritannien och Argentina i över ett århundrade. Argentina grundar sina territoriella anspråk på den geografiska närheten (det är 50 mil mellan Falklandsöarna och Argentina, medan Storbritannien ligger 1 400 mil bort) och på att öarna var en spansk koloni fram till 1833.

Storbritannien å sin sida hävdar att det har rätt till ögruppen eftersom befolkningen är brittiskättad och vill tillhöra landet.

Publicerad i Dagens Nyheter den 12 maj 2010.