Höga insatser för USA i kriget mot kokainet

MEXICO CITY. USA vill nu ta ledningen i det mexikanska kriget mot kokainkartellerna för att förhindra att våldet sprids över gränsen. Men riskerna är avsevärda. Maffian har redan börjat sända varningar till USA i form av mord på konsulatanställda.

I dag väntas utrikesminister Hillary Clinton, försvarsminister Robert Gates, säkerhetsminister Janet Napolitano och en rad andra höga amerikanska sändebud komma på besök till Mexico City.

Målet från USA:s sida är att styra upp – och ta kontroll över – den mexikanska statens krig mot kokainkartellerna. Mexiko får omkring 400 miljoner dollar i amerikanskt stöd varje år.

Sedan Mexikos president Felipe Calderón valde att sätta in armén i kampen mot maffi an 2006 har minst 18 000 människor dödats. Trots det har inte kartellernas makt minskat nämnvärt. Militären har dock fått kritik för omfattande övergrepp mot civila, och på senare tid har även misstankarna om korruption inom försvarsmakten tilltagit.

Samtidigt fi nns tecken på att våldet kan vara på väg att sprida sig till USA, där mexikanska karteller kontrollerar drogförsäljningen i minst 230 städer. Detta är bakgrunden till att regeringen Obama nu väljer att
sätta ned foten på allvar. Men den står inför två akuta problem.

Ett är frågan hur man ska kunna ge känslig underrättelseinformation till mexikansk polis och militär när korruptionen är så utbredd. Lösningen är, enligt amerikanerna, att ha fler FBI- och DEA-agenter på plats som kan leda operationer i landet.

Men det leder till problem nummer två: att det är politiskt omöjligt för regeringen i Mexiko att ge amerikaner alltför stora befogenheter. Sannolikt kommer därför agenterna att tvingas verka i det fördolda. Det gör de redan i dag på många håll, men nu väntas de bli fler och kräva större inflytande än tidigare.

Kokainkartellerna har insett hotet – och försökt avstyra det. Morden på tre personer med koppling till det amerikanska konsulatet i gränsstaden Ciudad Juárez nyligen, i två samordnade attacker, var sannolikt ett slags varning till USA. Och risken finns för att det bara är början.

Erik de la Reguera