Utmaningen: bygga upp Chile

MEXICO CITY. En enda sak står i fokus när Sebastián Piñera i dag, torsdag, svär presidenteden i Chile: återuppbyggnadsarbetet efter jordbävningskatastrofen. Men i bakgrunden finns också frågan om vilken Chiles roll i Sydamerika ska vara i framtiden.

Mer muskler och mindre fett. Så har miljardären och högerpolitikern Sebastián Piñera sagt att han vill att hans regering ska uppfattas jämfört med center-vänster-koalitionen Concertación, som styrt Chile de senaste tjugo åren.

I denna liknelse finns nyckeln till att förstå denne 60-årige före detta företagsledare: han vill minska de statliga utgifterna, effektivisera statsapparaten och stimulera det privata näringslivet. Piñera vill med andra ord banta staten.

Men att festligheterna på torsdagen är hållna till ett minimum beror inte på denna nyliberala ideologi, utan på realpolitik. Ett maktövertagande med allt för mycket pompa och ståt skulle kunna sticka i ögonen på de tusentals chilenare som förlorat sina hem efter det förödande jordskalvet den 27 februari.

Vilken den slutliga dödssiffran efter skalvet blir vet man ännu inte, men det står klart att det rör sig om hundratals omkomna. Notan för den materiella förstörelsen tros hamna på omkring 30 miljarder dollar (240 miljarder kronor).

– Mina tre första år vid makten kommer att präglas av återuppbyggnadsarbetet, slog Piñera fast i förra veckan.

Han vill ge det privata näringslivet mycket av ansvaret för detta arbete. Men regeringen tvingas ändå stå för det mesta av pengarna, något som gör det svårt för den nyvalde presidenten att infria sitt vallöfte om en slimmad stat.

Paradoxalt nog kan detta komma att stärka honom politiskt. Överenskommelser över blockgränsen underlättas om Piñera positionerar sig i den politiska mitten.

En säker förändring väntar dock: inom utrikespolitiken. Chile lämnar vänsterregeringarnas läger på kontinenten. I likhet med Colombia, Mexiko och Peru kommer landet att ta avstånd från Hugo Chávez och andra radikala vänsterledare i Sydamerika. Chiles stöd för det regionala integrationsprojektet Unasur kan också komma att svikta.

Erik de la Reguera