Att lindra kaoset nye presidentens första uppdrag

MEXICO CITY. När Sebastian Piñera tillträder som Chiles nya president om en dryg vecka möts han av stora utmaningar. Jordbävningen har krävt många hundra liv, och de materiella skadorna är omfattande.

- Detta fanns så klart inte med i våra planer. Men vi kommer att leda återuppbyggnadsarbetet i samtliga regioner. Det blir en mycket stor uppgift, sade Sebastian Piñera sedan han fått klart för sig hur stora skadorna var.

Den 60-årige affärsmannen och högerpolitikern Piñera segrade i presidentvalet i januari och bröt på så sätt center-vänsterkoalitionen Concertacións tjugo år långa maktinnehav. Många av dem som röstade på honom vill se mindre av statlig inblandning i ekonomin, men det är något som Piñera nu kommer att få svårt att infria.

När han tillträder den 11 mars möts hans regering av mängder av vägar, broar, flygplatser, sjukhus och andra offentliga byggnader som måste repareras. Det mesta av pengarna till dessa reparationsarbeten kommer att tas ur statens kassa. Kostnaderna har uppskattats till mellan 100 och 200 miljarder kronor. Omkring en halv miljon hus har skadats och arbetena kommer att pågå i månader, i vissa fall i flera år.

Politikerna står dessutom under hård press att bestraffa byggfusk, sedan ett antal fall av uppenbart bristfälligt konstruerade hus har upprört landets invånare. Chile har mycket hårda byggnormer, vilket bland annat är tänkt att minimera antalet dödsoffer vid jordskalv.

- Vi har en svår uppgift framför oss. Vår historia är full av naturkatastrofer som prövar vår solidaritet och uthållighet, men också vårt folks mod, sa den avgående presidenten Michelle Bachelet.

Denna jordbävning drabbar Chile samtidigt som landet gör sitt bästa för att hålla stånd mot den globala ekonomiska krisen. BNP minskade med 1,9 procent förra året och det stora, statliga gruvbolaget Codelco uppges stå inför stora utmaningar.

Men en del ekonomiska bedömare menar att återuppbyggnadsarbetet också kan bidra till att lindra följderna av krisen.

- Detta kommer att innebära en stor kostnad för regeringen, företagen och de enskilda individerna. Men på lite längre sikt borde återuppbyggnadsarbetet också leda till att ekonomin stimuleras, sade finansanalytikern Nick Chamie till nyhetsbyrån Reuters.

Att Piñera nu tvingas använda sig av den sorts statliga stimulanspolitik som han under den gångna valkampanjen så ofta avfärdade, får dock anses vara en smula ironiskt.

Erik de la Reguera