Chávez i blåsväder när radiostationer tystnar

MEXICO CITY. Hugo Chávez socialistiska regering beord­rade i helgen att stänga ned 32 radiostationer och två regionala tevestationer i Venezuela. Ett frontalangrepp mot yttrandefriheten, menar oppositionen, medan Chávez hävdar att det är en del i en ”demokratisering” av medierna.

Hundratals demonstranter samlades på söndagen utanför radiostationen CNB:s byggnad i Venezuelas huvudstad Caracas. De hade tagit sig dit sedan kanalens signal försvunnit ur etern.

– Det här en attack från rege­ringens sida. Vi gör vårt bästa för att hålla demokratin levande, men än en gång har de lyckats tysta oss, sade radiostationens chef Zaira Belfort till nyhetsbyrån AP.

Manifestationer ägde också rum på en rad andra platser i Venezuela, där radio- och tevestationer slocknat sedan deras sändningstillstånd dragits in. Regeringen förnekade dock att de 34 stationerna skulle ha stängts ned av uteslutande politiska skäl.

– Här har det inte ”stängts” några radiostationer, nej, detta är rättsskipning. Vi har återtagit ett antal olagliga radiosändare, så att folket – inte borgarna – kan kontrollera dem, sade president Hugo Chávez i en kommentar.

I juni skickade den statliga myndigheten Conatel ut en enkät till landets radio- och tevestationer i vilken man krävde in uppdaterade uppgifter om bland annat vem som var kanalens ägare och ansvarige utgivare.

Enligt myndigheten struntade 240 radiostationer och 45 tevestationer helt i att svara på enkäten. Av de radiostationer som faktiskt svarade var det 120 som inte uppfyllde ”de administrativa kraven”, även om det är oklart exakt vilka dessa krav var.

Sammanlagt 360 av Venezuelas radiostationer, eller 55 procent av det totala antalet, hotas nu därför av nedläggning.

Hugo Chávez har sedan han kom till makten 1998 sakta men säkert flyttat fram de statliga mediernas positioner på de privata alternativens bekostnad. I dag finns ett brett utbud av åsikter i det venezuelans­ka offentliga rummet, men högern och vänstern anklagar ändå varand­ra för att försöka monopolisera nyhetsrapporteringen.

Chávez har inte gjort någon hemlighet av att han gärna skulle ersätta många av de privatägda – och ofta rege­ringskritiska – radio- och tevestationerna med statligt finansierade.

I de fattiga områden där Chávez traditionellt sett haft starkt stöd är det just etermedierna som når ut bäst. Tidningsläsandet är lågt och presidenten vill därför stimulera lokalt styrda, ”ideella” radiostationer med statligt stöd.

Det ska ses som en ”demokratisering” av medierna i Venezuela, menar regeringen. Men trots att det inte finns några uttalade redaktionella riktlinjer, så är dessa stationer ofta Cháveztrogna. Oppositionen ser dem därför som högtalare för socialistisk propaganda.
Striden om de privata kanalernas sändningstillstånd sammanfaller med en allt hårdare ton från Chávez sida mot de oppositionella medierna i sin helhet.

Människorättsorganisationen Human Rights Watch har uttryckt oro över ett lagförslag som lades fram i förra veckan och enligt vilket journalister och ägare till medier ska kunna dömas till upp till fyra års fängelse om de sprider ”falsk information som orsakar skada för staten”.
Inom oppositionen är det många som fruktar att det i praktiken är en förberedelse för att släcka ned den främsta regeringskritiska rösten i landet, tevekanalen Globovision.

Liksom många av de andra av regeringskritiska medierna är Globovision ofta hätsk och på gränsen till osaklig i sina attacker mot Chávez. Å andra sidan är de statliga medierna lika hårt vinklade, men då till regeringens fördel.

Erik de la Reguera

”Falska” nyheter ska kunna ge fängelse

En rad kontroversiella lagar och propositioner har den senaste tiden polariserat den politiska debatten i Venezuela.

En ny vallag modifierar valsystemet och valkretsarna och gör det på så sätt möjligt att vinna 90 procent av platserna i parlamentet med enbart 60 procent av rösterna.

Enligt ett nytt lagförslag från regeringen ska nyhetsrapportering som är ”falsk” och orsakar ”skada för staten” kunna leda till fyra års fängelse.

Ett annat lagförslag är tänkt att göra det lättare för staten att använda sig av telefonavlyssning.

Ytterligare ett kontroversiellt lagförslag ska göra utbildnings­systemet ”socialistiskt”.

DN 2009-08-03