Farc-gerillan lättar på krav för fångutbyte

MEXICO CITY. Den colombianska Farc-gerillan meddelade på söndagen att den är beredd att minska sina krav inför ett föreslaget fångutbyte med regeringen. Det kan innebära första steget mot en fredsprocess i landet.

I ett öppet brev till ”Colombianer för fred”, en grupp vänsterintellektuella som försöker medla i konflikten, skriver Farcs ledning att den inte vill att oenigheten om var fångutbytet är tänkt att äga rum ska ”förvandlas till ett oöverstigligt hinder”.

Tidigare har Farc krävt en demilitarisering av två kommuner i södra Colombia, något som regeringen avvisat kategoriskt. Men nu slopar gerillan detta krav.

- Brevet öppnar dörren för en överenskommelse mellan parterna, något som tidigare hindrats av deras respektive ovilja att lätta på krav av den här typen, säger Iván Cepeda, en av medlemmarna i Colombianer för fred, till nyhetsbyrån AFP.

Farc vill utväxla 22 militärer och poliser mot omkring 500 fängslade gerillamedlemmar. Enligt gerillans ledning krävs dock någon typ av ”internationell övervakning” för att det ska bli möjligt.

I brevet skriver Farc också att bara nio personer sitter kidnappade i dess läger av ekonomiska skäl, ett betydligt lägre antal än de hundratals kidnappningsfall som regeringen tillskriver gerillan.

Så sent som i lördags sade president Álvaro Uribe att han inte förhandlar med ”terrorister” och att Farc bara är ute efter att påverka valkampanjen inför parlaments- och presidentvalen nästa år. Samtidigt har striderna mellan gerillan och regeringstrupperna i södra Colombia trappats upp den senaste tiden.

Erik de la Reguera

DN 2009-03-30