Buggningsskandal besvärande för Colombias president

LIMA. En avlyssningsskandal har briserat i Colombia sedan det framkommit att en rad domare i högsta domstolen, politiker och kända journalister övervakats in i minsta detalj av säkerhetstjänsten DAS.

Det är i senaste numret av den colombianska tidskriften Semana som de för president Álvaro Uribe besvärande uppgifterna publiceras. Anonyma vittnesmål av ett antal anställda inom säkerhetstjänsten DAS målar upp en bild av en stat som med paranoid noggrannhet övervakar dem som yttrar minsta kritik mot regeringen.

Flera av domarna i högsta domstolen ska ha avlyssnats då de lett rättsprocesser mot regeringstrogna politiker med band till paramilitärer. Samma sak gäller för en mängd senatorer, generaler, chefredaktörer för stora medier, grävande journalister och höga statstjänstemän.

Enligt Semana har mycket av denna avlyssning skett på regeringens uppdrag, men säkerhetstjänsten ska också ha infiltrerats av gerillorna och paramilitärerna i landet.

Chefen för DAS, Felipe Muñoz, förnekade på söndagen all kännedom om avlyssningen och lovade att utreda saken noggrant.

Erik de la Reguera

DN 2009-02-23