Olika bilder av Kuba

Jag var på Kuba nyligen. Här är repen och artiklarna jag skrev därifrån. Klicka på bilderna för att läsa artiklarna:

Den sista artikeln, den om Angel Valodia Matos (mannen bakom taekwondo-skandalen), har för övrigt också citerats i AB, Expressen, Verldens Gang, Norska TV2 och SVT.