Bolivia fritt från analfabetism

MEXICO CITY. Bolivia har gjort sig kvitt den tidigare så utbredda analfabetismen i landet. Det hävdar president Evo Morales och får stöd av FN-organet Unesco.

Vid ett tal i staden Cochabamba på lördagen tillkännagav Evo Morales att andelen vuxna bolivianer som inte kan läsa och skriva nu är mindre än fyra procent, vilket innebär att landet är fritt från analfabetism enligt Unescos definition. Bolivia har därmed nått ett av FN:s så kallade millenniemål.

Så sent som 2001 konstaterade en statlig utredning att 14 procent av befolkningen var analfabeter. Men 2006 inleddes en satsning på läs- och skrivkunnighet i landet och sedan dess har 819.417 bolivianer lärt sig läsa och skriva, uppger regeringen.

- Det här kommer säkerligen att inspirera andra länder att införa liknande program, sade Unescos representant Eduard Matoko i en kommentar.

Alfabetiseringsprogrammet har fått omfattande stöd av Morales allierade i Kuba och Venezuela.

Erik de la Reguera

DN 2008-12-21