Hjärtlig omfamning Venezuela–Ryssland

BUENOS AIRES. Venezuela kan räkna med hjälp från Ryssland för att utveckla ett civilt kärnkraftsprogram. Det står klart sedan den ryske presidenten Dmitrij Medvedev och Hugo Chávez skrivit under avtal som också öppnar för vidare militärt samarbete.

En strategisk allians. Så har både Chávez och Medvedev kallat sin allt varmare relation, som nu, under den ryske presidentens besök i Venezuela, också fått en nukleär komponent.

Vid en ceremoni i presidentpalatset Miraflores i Caracas skrev president Medvedev på avtalet som lovar rysk teknologi och vägledning vid byggandet av en framtida kärnreaktor. Hugo Chávez har tidigare sagt sig vilja förlägga den till delstaten Zulia.

Båda ledarna betonade att syftet med bygget är fredligt och enbart tänkt att leda till en "diversifiering av energikällorna" i det oljerika landet.

Reaktorn blir den första i Venezuela för elproduktion i stor skala. Sedan 1957 finns en liten reaktor för vetenskapliga syften, som dock är tagen ur drift.

Argentina och Brasilien är i dag de enda länder i Latinamerika som har aktiva kärnkraftsreaktorer.

Utöver kärnenergiavtalet skrev Medvedev och Chávez också på två andra avtal som reglerar underhållsarbeten på flygfält och i venezuelanska hamnar. Det gör det troligt att såväl det ryska långdi­stansflyg som besökte Venezuela i september som de ryska krigsfartyg som just nu ligger för ankar i La Guaira kan bli återkommande gäster i Venezuela.

Den ryska militära närvaron följs noggrant av USA:s utrikesdepartement, som dock hittills valt att spela ned betydelsen av att den ryska flottan med atomkryssaren "Peter den store" i spetsen befinner sig i Karibien för första gången sedan kalla kriget.

En gemensam rysk-venezuelansk bank fanns också med på listan över projekt som skrevs under i Caracas, även om det var oklart hur stora medel den nya banken kommer att få.

Medvedev reser nu vidare till Kuba, där bröderna Castro visat tecken på att vilja närma sig sina forna allierade i Kreml.

Erik de la Reguera

DN 2008-11-28