Privata pensionsfonder förstatligas

BUENOS AIRES. Argentina nationaliserar privata pensionsfonder till ett värde av drygt 225 miljarder kronor. Enligt landets president Cristina Kirchner är åtgärden ett sätt att skydda pensionärernas pengar för den globala finanskrisen, men i oppositionen talas det om "konfiskation".

Det är kapitalet i tio stora pensionsfonder, vilka regeringen uppger har gått med omkring 20 procents förlust det senaste året, som nu återförs i statlig ägo.

President Kirchner sade på tisdagskvällen att hon vill skydda pensionärerna och stärka statens roll i ekonomin. Oppositionen menar dock att nationaliseringen bara är ett sätt för henne att stärka statsfinanserna, som förefaller ha satts i gungning av finanskrisen.

Redan innan det officiella beskedet kom på tisdagen föll börsen i Buenos Aires med elva procent, sedan förhandsinformation läckt ut. Många banker tros komma att drabbas av nationaliseringen och det finns en oro för att Argentina kan vara på väg mot en kris liknande den som fick landet att ställa in betalningarna på utlandsskulden 2001.

Erik de la Reguera

DN 2008-10-22