Kuba svårt vindpinat av “Ike”

BUENOS AIRES. Vågor stora som femvåningshus och omfattande materiella skador rapporterades från Kubas östkust på måndagen när den våldsamma orkanen "Ike" drog rakt in över ön. Innan dess hade ovädret orsakat stor förödelse på Haiti, där minst ett sextiotal dödsoffer krävts.

Hela Kuba hukade på måndagen inför orkanen "Ikes" ankomst. Fidel Castro hade manat till "en stridsmobilisering mot orkanerna" och omkring 600.000 människor var evakuerade till skolor och andra samlingslokaler.

När "Ike" mötte land i öster minskade som väntat vindstyrkorna något, vilket fick till följd att orkanen snart nedgraderades till en tvåa på Saffir Simpsons femgradiga skala. Trots det förefaller omfattande materiella skador ha drabbat Kubas östkust.

Den statliga televisionen visade bilder från hamnstaden Baracoa, där jättevågor slog in över kajerna och gav upphov till brunfärgade floder som forsade nedför stadens gator. Från bland annat staden Santa Clara rapporterades om våldsamma skyfall och översvämningar.

Det fanns ännu på måndagskvällen inte några rapporter om dödsoffer eller skadade på Kuba.

- Våra uppgifter tyder på att "Ike" trots allt inte har orsakat lika stora skador som orkanen "Gustav". Men det är för tidigt att säga säkert än, säger Sveriges Kubaambassadör Christer Elm till DN.

Enligt prognosen kommer orkanen att passera hela Kuba, från dess östra till dess västra spets, och även i Havanna förberedde sig därför människor på det värsta.

- Vi sitter just nu och ringer runt för att försöka lokalisera svenskarna i landet, säger Christer Elm.

Ambassaden uppskattar att det finns ett sjuttiotal svenskar på Kuba, varav tjugo är fast boende.

"Ikes" våldsamma vindar och regn orsakade också stora skador och minst 61 dödsoffer i norra Haiti. Detta Latinamerikas fattigaste land har en betydligt sämre beredskap för naturkatastrofer än det förvisso fattiga men välorganiserade Kuba. Dessutom gör Haitis geografi landet extra utsatt. I de många bergiga områdena har skogen skövlats, vilket gett upphov till svår erosion och ökad ras- och översvämningsrisk.

I USA följdes "Ikes" färd över Kuba noggrant, eftersom meteorologer har varnat för att orkanen kan ta ny fart när den kommer ut över de varma vattnen i Mexikanska gulfen. Om så sker hotas New Orleans och omkringliggande städer på den amerikanska östkusten.

Erik de la Reguera

DN 2008-09-09