Delseger för Perus urinvånare

BUENOS AIRES. Urinvånare i flera av Perus regnskogsområden firade i helgen på gator och torg, sedan de vunnit en delseger över president Alan Garcia och fått två omstridda lagar ogiltigförklarade av landets kongress.

Besluten i den peruanska kongressen är en tung motgång för president Garcia, som före omröstningen sade att det skulle vara "ett historiskt misstag" att ogiltigförklara lagarna.

Framgången är desto större för de tiotusentals indianer som de senaste veckorna genomfört vägblockader och ockuperat en rad naturgas- och oljeanläggningar i protest mot de lagar som de anklagar för att vara "en djungelns lag" och öppna upp för rövarkapitalism i Amazonasregionen.

Det har länge varit svårt för utländska företag att köpa upp mark för exploatering av naturresurser i delar av Peru och regeringen ville underlätta det.

Bland annat var tanken att det skulle räcka med att bara 50 procent av invånarna i en indianby ville sälja byns kollektiva mark för att det skulle bli affär.

Nu får Garcia i stället inrikta sig på att kohandla i kongressen.

Erik de la Reguera

DN 2008-08-25