Skandal närmar sig Colombias president

SANTA CRUZ. En släkting och nära medarbetare till Colombias president Álvaro Uribe har gripits för att ha hållit hemliga möten med paramilitärer, ansvariga för tusentals mord i landet. Allt längre skuggor faller nu över presidenten själv.

"Mördare, mördare!" skanderade en folkmassa utanför Costa Ricas ambassad i Bogotá i tisdags kväll, när Mario Uribe fördes ut till en väntande polisbil.

Den tidigare senatorn och tillika den sittande presidenten Álvaro Uribes syssling hade då tillbringat flera timmar på ambassaden i hopp om att få asyl. Men den costaricanska regeringen sade nej och Mario Uribe fick därför finna sig i att bli överlämnad till colombiansk polis.

Han misstänks för nära samröre med de fruktade paramilitärerna i paraplyorganisationen AUC, som i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet mördade tusentals människor på landsbygden i Colombia, enligt paramilitärerna själva för att "skydda sig mot gerillan".

Människorättsorganisationer har dock visat att många av dem som dödades inte alls var gerillamedlemmar. Snarare handlade det ofta om ett brutalt sätt att öka de paramilitära ledarnas jordtillgångar. Samtidigt är den fulla omfattningen av massakrerna och de politiska morden oklar och nya massgravar upptäcks fortfarande.

Att nu Mario Uribe gripits av polis innebär att det senaste årets stora politiska skandal i Colombia, som går under betäckningen "para-politica" ("paramilitär politik"), nu kryper allt närmare president Álvaro Uribe.

Hittills har 32 kongressledamöter och senatorer gripits av polis misstänkta för samröre med paramilitärerna. Ytterligare ett trettiotal är under utredning, något som har gjort kongressen närmast handlingsförlamad. Den stora majoriteten av de misstänkta tillhör de partier som stöder president Uribe.

Det är inte i första hand släktbanden som gör gripandet av Mario Uribe så besvärande för presidenten.

Sysslingen Mario har varit Álvaro Uribes politiske förtrogne i många år, och när nu uppgifter framkommit om hemliga möten med paramilitära ledare - mitt under pågående massakrer - är det inte utan att många frågar sig om inte Álvaro Uribe kände till dem.

Efter sitt tillträde 2002 inledde Álvaro Uribe en dialog med ledarna för paramilitärerna, vilket senare ledde till ett avväpningsprogram. Regeringen hävdar att avväpningen har varit en succé, men människorättsorganisationer som Human Rights Watch har en rad invändningar mot hur den har gått till och menar att den kom till stånd först sedan USA visat ökat intresse för paramilitärernas del i kokainexporten.

Erik de la Reguera

DN 2008-04-24