Tuff uppgift väntar vinnare i Paraguay

ASUNCIóN. Vänstervågen fortsätter i Sydamerika, det står klart efter söndagens presidentval i Paraguay. Men den segrande vänsterledaren och förre biskopen Fernando Lugo kommer att få en svår uppgift i att tygla landets kongress och senat, vilket kan leda till att han försöker bryta det politiska dödläget genom att skapa en ny grundlagsförsamling.

Efter en natt av firande på Asuncións gator börjar nu allvaret för Paraguays nästa president, Fernando Lugo. Den klara segern för hans center-vänsterallians sätter punkt för 61 år av Coloradopartiets styre, en epok som har präglats av maktmissbruk, korruption och förföljelser av oppositionella.

I detta Sydamerikas näst fattigaste land har många paraguayaner fått se sina söner och döttrar emigrera de senaste åren, samtidigt som korruptionen ökat.

Fernando Lugos budskap om förändring, "cambio", slog därför väl an hos väljarna, liksom hans bakgrund som befrielseteologiskt influerad biskop i ett av landets fattigaste stift, San Pedro.

Frågan är nu om Lugo kommer att kunna infria de enorma förväntningar som han har väckt hos den tredjedel av befolkningen som lever i fattigdom. Han har lovat omfördela landets rikedomar, bekämpa korruptionen, satsa på sjukvård och en jordreform.

Men på måndagskvällen var det fortfarande oklart om han kan räkna med brett stöd i landets lagstiftande församlingar, vilka också valdes på söndagen.

De flesta politiska bedömare i landet tror att Lugo kommer att få inrikta sig på att bygga allianser med partier på såväl vänster- som högerkanten, vilket kan göra det svårt för honom att driva igenom sin politik. Och det trots att han har stöd av flera mindre vänsterpartier, liksom av landets näst största parti, Liberalerna.

Kör Lugo fast i det politiska spelet är det inte omöjligt att han utnyttjar sin popularitet till att utlysa ett val till en grundlagsförsamling, en taktik som använts framgångsrikt av bland andra Hugo Chávez i Venezuela och Rafael Correa i Ecuador.

I en sådan församling skulle Lugos närmaste allierade, bland andra vänsterpartiet Tekojoja, kunna stärka sina positioner.

I vänsterns Sydamerika vill Lugo positionera sig någonstans mellan Hugo Chávez mer radikala vänsterströmning, som enligt Lugo dock är "något auktoritär", och de mer socialdemokratiska regeringarna i Chile och Brasilien.

Just relationen till den regionala stormakten Brasilien är en delikat fråga, då landet har stort inflytande i Paraguay och Lugo vill finansiera sina reformer genom en omförhandling av ett ofördelaktigt avtal med Brasilien om elproduktionen från Itaipu-dammen.

Erik de la Reguera

DN 2008-04-22