Guds man vinner?

Nu har procentsatserna i vallokalsundersökningarna parats ihop med namn - och det ser ljust ut för förre biskopen Fernando Lugo.

Även de officiella siffrorna tickar in snabbt. Lugo leder också där med omkring 5-6 procentenheter. Men än är natten ung och president Duarte sitter tyst i sitt vita palats.

Ska nog beställa upp en kanna kokkaffe, tror jag.