Mer om colombia

Fick i dag den otacksamma uppgiften att försöka förklara och analysera konflikten i Colombia på 2500 tecken. Det är så klart närmast omöjligt, särskilt om man samtidigt ska blicka framåt och förklara för en svensk publik som i allmänhet vet mycket lite om Colombia.

Här några viktiga aspekter som jag inte fick plats med i tidningen:

- USA:s roll. Den demokratiskt dominerade kongressen har visat sig ovillig att fortsätta stödja Plan Colombia med så stora summor som tidigare. En demokratisk president lär inte göra livet lättare för Uribe, vilket sätter press på honom.

- Frankrikes roll. Sarkozy har satt mycket av sin prestige på spel i ansträngningarna att få loss Ingrid Betancourt. Det är ännu en faktor som pressar Uribe.

- Paramilitärerna. Trots avväpningen av dessa de mest blodsbesudlade av alla illegala organisationer i Colombia, så har nya band av "auto-defensas" börjat dyka upp på landsbygden. Avgörande blir om de även denna gång har arméns indirekta stöd.

- Den demokratiska vänstern. Polo Patriotico har gått framåt de senaste åren och kan komma att utmana högern i nästa presidentval, särskilt om fredsförhandlingar inletts.

- Narkotikamaffian. Ständigt närvarande, ständigt osynlig. Gynnar en fredsprocess dem? Bristen på stora karteller minskar deras politiska inflytande nationellt, men lokalt är de en viktig maktfaktor.

- Förhandlingarna med ELN. Om de får ett genombrott kan det leda till förhandlingar även med FARC.

Och det finns så klart många, många fler faktorer. Förhoppningsvis får jag utveckla dem i tidningen. Nån som har en åsikt?