Ny bank ska stötta Latinamerikas utveckling

BOGOTÁ. Sju länder - bland dem Venezuela, Argentina och Brasilien - bildade på söndagen Banco del Sur ("Sydbanken") med det uttalade syftet att göra Latinamerika mer oberoende av IMF:s och Världsbankens diktat.

Den nya utvecklingsbanken ska ge stöd till forskning, bidra till stabilitet i Latinamerikas ekonomier och finansiera projekt för att bekämpa fattigdomen på kontinenten.

Fördraget skrevs under i Buenos Aires av statscheferna i Brasilien, Argentina, Venezuela, Paraguay, Ecuador och Bolivia. Även Uruguay ingår i samarbetet.

Enligt planerna ska Banco del Surs kapital uppgå till 800 miljoner dollar vid starten, men det är ännu oklart hur bidragen ska fördelas mellan länderna.

Förhoppningen är att kapitalet ska växa snabbt genom placeringar på internationella finansmarknader.

Bakom skapandet av banken finns Venezuelas president Hugo Chavez, som ser Banco del Sur som en del av sitt regionala integrationsprojekt för Latinamerika, det så kallade ALBA.

Erik de la Reguera

DN 2007-12-10