Vänstergerilla sprängde gasledningar

Vänstergerillan Folkets revolutionära armé (EPR) tog på onsdagen på sig ansvaret för de attentat som förstörde flera stora gasledningar i Mexiko tidigare i veckan.

Gerillans bomber orsakade bränder i gasledningar i delstaterna Veracruz och Tlaxcala, och ledde till allvarliga störningar i det statliga olje- och gasföretaget Pemex leveranser.

Ett stort antal industrier, bland andra Volkswagen och General Motors fabriker, fick tillfälligt lägga ned produktionen till följd av elbristen. Uppemot 10.000 anställda blev tillfälligt sysslolösa och den totala kostnaden för attentaten beräknas hamna på motsvarande 1,5 miljarder kronor.

Mexikos president Felipe Calderon befann sig på statsbesök i Indien när attentaten inträffade. Där fördömde Calderón attentaten, som han betecknade som "oacceptabla i en demokrati".

Gerillan kräver ett frigivande av två av dess medlemmar, som de hävdar har försvunnit spårlöst efter ett gripande i delstaten Oaxaca i maj.

Erik Gustafsson

DN 2007-09-13