Brottsligheten avgörande valfråga i Guatemala

GUATEMALA CITY. När Guatemalas invånare i dag, söndag, går till valurnorna för att utse ny president är den stora valfrågan hur man ska få bukt med den skenande brottsligheten. Valet står mellan en socialdemokrat och en general som med knuten näve utlovar hårda tag.

Längs avenyn Reforma i Guatemala City sitter valaffischerna tätt uppklistrade på väggar och telefonstolpar. Intill bilderna av de leende politikerna går renhållningsarbetaren Felipe Cruz och plockar skräp på gräsremsor mellan hårt trafikerade körfiler.

Han tar av sig kepsen och torkar svetten ur pannan.
- Det är klart att jag ska rösta. Det är en plikt. För mig är Alvaro Colom den bästa kandidaten, eftersom han vill hjälpa de fattiga, säger Felipe Cruz.

Han är inte den ende som tänker så. Den socialdemokratiske kandidaten Alvaro Colom leder i opinionsundersökningarna inför söndagens val, mycket tack vare att han är den ende av de fjorton kandidaterna i presidentvalet som uttryckligen talar om att omfördela landets mycket skevt fördelade rikedomar.

I Guatemala lever två tredjedelar av befolkningen i extrem fattigdom, och de flesta av dem är mayaindianer på landsbygden. Samtidigt kontrollerar en liten spanskättad elit huvuddelen av kapitaltillgångarna och jordbruksmarken.

- Sedan inbördeskriget tog slut för tio år sedan har inte någon social rörelse lyckats växa sig tillräckligt stark för att skapa ett socialt tryck för förändringar. Bara drygt två procent av arbetarna är organiserade i fackföreningar, så företagareliten har stor makt, säger statsvetaren Fernando Valdez till DN.

- Det är klart att det avspeglar sig i kandidaternas program. Colom talar visserligen om fattigdomsbekämpning, men det rör sig inte om några radikala reformer säger Valdez.

Den stora valfrågan är annars den skyhöga brottsligheten. Förra året begicks 5885 mord och hittills i år har drygt 3500 människor bragts om livet i landet.

Våldet avspeglar sig också i valkampanjen. Ett femtiotal kandidater till kongress- och lokalvalen, som hålls samtidigt som presidentvalet, har mördats. Hur många av dessa mord som haft politiska motiv är svårt att avgöra, men narkotikamaffian, som redan infiltrerat stor del av statsapparaten, tros ligga bakom många av dem.

- Maffian mördar helt enkelt de politiker som vågar utmana den. I synnerhet i de avlägsna delar av landet där maffian har hemliga landningsbanor, säger Fernando Valdez.

Samtidigt finns stora områden i Guatemala City som i praktiken kontrolleras av ”maras”, kriminella ungdomsgäng vars medlemmar sätter skräck i befolkningen och utmärker sig genom sina tatueringar.

Generalen Otto Pérez Molina är den som tydligast satsat på brottsbekämpning som främsta valfråga. Hans parti Partido Patriota (”Patriotpartiet”) har en knuten näve som symbol och vill genomföra en konstitutionell reform för att kunna ta hårda tag mot brottsligheten. Det skulle i praktiken innebära undantagstillstånd i vissa delar av landet.

Enligt den senaste opinionsundersökningen får general Pérez Molina 28,7 procent av väljarsympatierna, medan Alvaro Colom får 34,7 procent. Om ingen av kandidaterna får mer än 50 procent av rösterna kommer dock en andra valomgång att genomföras den 4 november.

Erik de la Reguera

DN 2007-09-09