Nära Stjärna

Stjärna nära
Vårregn
Kaffe och en
Apfelstrudel

Taffliga frågor
På tyska
Och en oväntad
Frånvaro av kor

Ständig nyhetstorka
I regnet
När inte Natascha
Fyller år

Stjärna nära
Hon lyser
Och allt det andra
Förlorar i betydelse