S-kvinnor utmanar Schyman om jämställdhet

S-kvinnorna rustar nu för att möta Gudrun Schyman och kräver att deras manliga partikamrater blir mer jämställda.
- Om det inte sker en förbättring finns risken att en del medlemmar lämnar oss för andra partier, varnar Nalin Pekgul.

Ryktet om att Gudrun Schyman ska starta ett nytt feministparti verkar ha satt fart på socialdemokraternas jämställdhetsarbete. I går presenterade det socialdemokratiska kvinnoförbundet en arbetsgrupp som ska granska jämställdheten i partidistrikten.

- Vi vet att det finns kvinnor i vårt parti som far fruktansvärt illa. Det kan handla om att de blir utfrusna, strukna från listor eller pressade att avgå, sade Nalin Pekgul som är ordförande för s-kvinnorna.

Hon ser den bristande jämställdheten i det egna partiet som ett betydligt större hot än Gudrun Schymans nätverk.

- Om vi säger en sak i Stockholm och verkligheten ser ut på ett annat sätt ute i landet, så finns risken att aktiva kvinnor i vårt parti väljer att rösta på något annat parti i rent missnöje, sade Nalin Pekgul.

Socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog kommer den 8 mars att presentera det nätverk som hon kallar för Feministas. Nalin Pekgul ser inte det som konkurrens för s-kvinnorna.

- Marita kommer nog att behöva sitt nätverk för att kunna driva igenom de förändringar i partiet som behövs, sade Nalin Pekgul.

En av de idéer som Marita Ulvskog vill driva i sitt nätverk är skapandet av ett jämställdhetsutskott i riksdagen. Men i går riktade hennes partikamrat, jämställdhetsminister Jens Orback kritik mot förslaget.

- I regeringen arbetar vi för att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i alla politikområden. Därför skulle det innebära ett steg tillbaka om de här frågorna bara behandlas i ett speciellt utskott i riksdagen, sade Jens Orback.

- Däremot utreder vi om det går att skapa en jämställdhetsmyndighet som skulle kunna ge anslag till olika verksamheter, sade Orback.

Gudrun Schyman är kritisk till regeringens jämställdhetspolitik.

- Jag vet att det finns många kvinnor inom socialdemokratin som är frustrerade över att det går så långsamt, säger hon.

- Den stora bristen i regeringens politik är att man inte ser helheten, utan bara talar om enskilda frågor. Om jag vill diskutera föräldraförsäkringens koppling till att kvinnor har lägre lön än män, så går det inte eftersom de frågorna ligger under olika departement, säger Gudrun Schyman.

Historikern Åsa Linderborg hävdar att Gudrun Schyman deltar i samtal om en politisk plattform för ett framtida feministparti. Hon beskriver en diskussion som har handlat om hur viktigt klassperspektivet ska vara.

- Nyligen lyckades de enas om en politisk plattform som har en vänsterprofil, säger hon.

Enligt vad DN erfar är Gudrun Schyman en av de som hårdast drivit linjen om en mindre tydlig vänsterinriktining. Syftet med det skulle bland annat vara att lättare kunna agera vågmästare i riksdagen.

Men Gudrun Schyman dementerar.

- Jag deltar inte i några sådana samtal. Däremot åker jag runt landet och möter många människor som vill diskutera hur man ska komma vidare med de här frågorna. Det här är en växande demokratirörelse, säger Gudrun Schyman.

Erik Gustafsson

DN 2005-02-23