Feminister från s och v kämpar om väljarna

Kampen om de kvinnliga väljarna tilltar. Den 8 mars lanserar socialdemokraterna ett feministiskt nätverk, samtidigt som Gudrun Schyman fortsätter förberedelserna inför ett nytt feministiskt parti.

På fredagen tillkännagav socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog några av de punkter som hennes nätverk Feministas kommer att driva. Högre kvinnolöner och en öronmärkning av en större del av föräldraförsäkringen för pappor är några av sakfrågorna, enligt Svenska Dagbladet.

Hon plockade också upp förra vänsterledaren Gudrun Schymans förslag om ett jämställdhetsutskott i riksdagen och gjorde det till sitt eget. Jämställdhetsutskottet är tänkt att granska hur den politik som riksdagen beslutar om stämmer överens med målet om jämställdhet.

På fredagen publicerades uppgifter i Göteborgs-Posten om att Gudrun Schyman skulle presentera sitt feministiska "initiativ" samma dag som Ulvskogs nätverk, den 8 mars.

Uppgifterna kom från Kalle Larsson, riksdagsledamot för vänsterpartiet. Enligt honom har Gudrun Schyman sedan ett par år tillbaka byggt upp ett nätverk av 1.500 personer som har för avsikt att starta det de kallar ett initiativ.
- De värjer sig mot begreppet parti eftersom det förutsätter en massa andra saker, som de inte kommer att hinna eller vilja ha på plats, som medlemmar och partistruktur, sade han till Göteborgs-Posten.

Men Gudrun Schyman gick snabbt ut och dementerade dessa uppgifter.
- Det är som vanligt rena spekulationer. Jag läser i förundran, sade hon till DN.

Hon tyckte att Marita Ulvskogs förslag om jämställdhetsutskott var positivt.
- Ju fler som jobbar åt samma håll, desto bättre. Kräv där du står, tycker jag är en bra paroll, sade Gudrun Schyman.

Erik Gustafsson

DN 2005-02-19