Smittade i Mexiko kan tvångsisoleras

MEXICO CITY. Minst 81 människor tros ha avlidit i Mexiko i den nya typ av influensa som drabbat landet. Rege-ringen har gett myndigheterna rätt att tvångs-isolera personer med misstänkta symtom.

Oron växte på söndagen i Mexiko och övriga världen för en möjlig förestående pandemi, sedan nya dödssiffror presenterats av den mexikanska regeringen.

– Totalt 1 324 patienter står för närvarande under observation och vi har registrerat 81 dödsfall som antagligen är kopplade till det nya viruset, sade Mexikos sjukvårds-minister José Angel Córdova vid en presskonferens.

Senare på söndagen rapporterade mexikanska medier om ytterligare dödsfall på sjukhus i framför allt Mexico City.

Fortfarande har bara 20 av dödsfallen en säkerställd koppling till den nya varianten av H1N1-viruset, kallad svininfluensa. Det beror enligt regeringen på att de mexikanska myndigheterna saknat möjlighet att göra egna avancerade laboratoriestudier. Men en grupp experter från USA har nu anlänt för att bistå med dessa studier och klargöra om det i samtliga dödsfall rör sig om samma virus.

Smittskyddsexperter runt om i världen är förbryllade över att de mexikanska fallen uppvisat betydligt allvarligare symtom än de fall som hittills konstaterats i USA. Farhågan är att det i själva verket kan ha uppstått en annan och potentiellt farligare variant av viruset i Mexiko.

Invånarna i huvudstaden gjorde på söndagen vad de kunde för att undvika onödiga risker, utan att för den skull drabbas av panik. Alla manifestationer och kulturevenemang var inställda, liksom kyrkornas söndagsgudstjänster. Men vid tunnelbanestationen i stadsdelen Coyoacán fanns ändå folk i rörelse.

– Det är klart att man är orolig. Inte minst för att informationen är så knapphändig från myndigheternas sida, säger Julieta Nuñez till DN medan hon tar emot sin tallrik papayafrukt vid ett gatustånd.

Julieta Nuñez är rättsläkare, men vet ändå inte vad hon ska tro.

– I min familj tar vi det säkra för det osäkra – alla använder sådana här, säger hon och nuddar vid det blå munskydd som hon har på sig.

Det är hon inte ensam om. Drygt hälften av alla pendlare i tunnelbanan bär den här dagen munskydd och många sitter och läser tidningar med braskande rubriker som ”Karantän?” och ”Alla gudstjänster inställda”.

President Felipe Calderón har gett hälsoministeriet rätt att tvångsisolera och tvångsmedicinera personer med misstänkta symtom.

Skolorna och universiteten i Mexico City förblir stängda fram till den 6 maj och borgmästaren i staden sade till tidningen El País att man nu på en tiogradig skala för nödsituationer nått en åtta (där en tia innebär att stadens flygplats stängs).

Det första registrerade fallet av den nya influensan inträffade i Oaxaca den 13 april. Samtliga dödsfall har inträffat sedan dess.

Smittan sker av allt att döma från människa till människa och smittskyddsexperter oroas av att många av dem som dött varit i produktiv ålder, mellan 20 och 50 år, och därför borde ha haft hög motståndskraft.

Erik de la Reguera

Publicerad i Dagens Nyheters pappersupplaga den 27 april 2009.

Continue reading

“Jag tror att det är en stor konspiration”

MEXICO CITY. Medan rapporterna om influensarelaterade dödsfall fortsatte att strömma in på söndagen försökte många invånare i tjugomiljonersstaden Mexico City minimera risken för att bli smittade, utan att för den skull drabbas av panik.

Alla politiska manifestationer och kulturevenemang i Mexico City var inställda på söndagen, liksom kyrkornas normalt sett välbesökta gudstjänster. Men vid tunnelbanestationen Coyoacán i södra Mexico City fanns ändå en hel del folk i rörelse.

– Det är klart attt man är orolig. Inte minst för att informationen är så knapphändig från myndigheternas sida, säger Julieta Nuñez till DN medan hon tar emot sin tallrik papayafrukt vid ett gatustånd.

Julieta är rättsläkare, men vet ändå inte vad hon ska tro.

– I min familj tar vi det säkra före det osäkra – alla använder såna här, säger hon och nuddar vid det blå munskydd som hon har på sig.

Den här dagen är hon inte ensam om att bära ett sådant. Drygt hälften av alla pendlare i tunnelbanan bär munskydd och många sitter och läser tidningar med braskande rubriker, som ”Karantän?” och ”Alla gudstjänster inställda” (det senare minst sagt anmärkningsvärt i ett så katolskt land som Mexiko).

President Felipe Calderón har gett hälsoministeriet rätt att tvångsisolera och tvångsmedicinera personer med misstänkta symtom. Skolorna och universiteten i Mexico City förblir stängda fram till den 6 maj och borgmästaren i staden sade till tidningen El País att man nu på en tiogradig skala för nödsituationer befinner sig på en åtta (där en tia innebär att stadens flygplats stängs).

– Jag försöker skydda mig, men samtidigt kan man ju inte jaga upp sig allt för mycket, säger den 21-åriga studenten Paola Santoy och drar ned sitt munskydd.

Hon är på tillfälligt besök i Mexico City tillsammans med en grupp klasskamrater från staden Monterrey.

– Vi är nio i gruppen nu, men skulle egentligen ha varit 43. De andra hoppade av i sista minuten på grund av influensalarmet, säger hon.

Bredvid henne står klasskamraten Ruben Rojas. Han har inget munskydd alls.

– Jag tror faktiskt att det här är en stor konspiration, något som regeringen arrangerat för att dölja andra och viktigare saker, säger han.

Denna misstro mot regeringen är inte helt ovanlig på gator och torg i stan, även om de flesta som DN talar med ändå säger sig vilja tro på den information de får genom medierna.
Hittills har också den politiska oppositionen slutit upp bakom regeringen, och det trots att åtgärder inte vidtogs förrän nära två veckor efter det första konstaterade fallet av den nya sjukdomen.

Viss kritik mot Mexikos regering har dock börjat höras från andra länder. Colombias sjukvårdsminister blev först ut när han i helgen sade att det är viktigt att landet “inte dröjer med åtgärderna så länge som i Mexiko” om smittan skulle sprida sig till Sydamerika.

Erik de la Reguera

DN 2009-04-26

Continue reading

Dödssiffran stiger i Mexiko

MEXICO CITY. Minst 81 människor tros nu ha avlidit i den nya typ av influensa som utbröt i Mexiko för tretton dagar sedan. Åtta dödsfall ägde rum i landet enbart under lördagen, samtidigt som alarmerande uppgifter kom om att viruset kan ha spridit sig till New York.

Oron växte på söndagsmorgonen i Mexiko, USA och övriga världen för en möjlig förestående pandemi, sedan nya dödssiffror presenterats av den mexikanska regeringen.

– Totalt 1.324 patienter står för närvarande under observation och vi har registrerat 81 dödsfall som antagligen är kopplade till det nya viruset, sade Mexikos sjukvårdsminister José Angel Córdova vid en presskonferens.

Fortfarande har bara 20 av dödsfallen en säkerställd koppling till den nya varianten av H1N1-viruset, kallad svininfluensa, men det beror främst på att de mexikanska myndigheterna saknat möjlighet att göra egna avancerade laboratoriestudier.

En grupp experter från USA anlände på lördagen till Mexico City för att bistå med dessa studier och förhoppningsvis klargöra om det i samtliga dödsfall rör sig om samma virus.

Många smittskyddsexperter är förbryllade av att de mexikanska fallen uppvisat betydligt allvarligare symtom än de fall som hittills konstaterats i USA. Farhågan är att det i själva verket kan ha uppstått ytterligare – och potentiellt farligare – varianter av viruset i Mexiko.

– Det första registrerade fallet inträffade så vitt vi vet i delstaten Oaxaca den 13 april, då en man avled i sjukdomen. Han hade innan dess haft kontakt med ett stort antal personer, varav 45 insjuknade – men ingen av dem allvarligt, sade sjukvårdsminister Córdova.

Samtiga av de övriga dödsfallen har inträffat sedan dess.

– Det vi ser som särskilt oroande är att nästan alla som dött varit i produktiv ålder, mellan 20 och 50 år, sade Córdova.

President Felipe Calderón gav på lördagen hälsoministeriet långtgående befogenheter för att bland annat kunna sätta smittade individer i karantän. Alla förskolor, skolor och universitet i Mexico City och delstaterna Mexico och San Luis Potosi kommer att förbli stängda fram till den 6 maj, samtidigt som mängder av kulturella, politiska och religiösa evenemang ställs in för att minska smittrisken.

Viruset kan dock redan ha spritt sig ända till USA:s östkust. I New York bekräftade de lokala myndigheterna på lördagskvällen att preliminära prover tyder på att åtta gymnasieelever smittats av viruset..

– Det rör sig sannolikt om svininfluensa, men vi väntar fortfarande på de definitiva testresultaten, sade en talesman för New Yorks lokala smittskyddsmyndighet.

Om det stämmer kan många av de omkring 200 elever som i veckan insjuknade i influensaliknande symtom i stadsdelen Queens vara smittade.

De senaste dagarna har sammanlagt elva personer insjuknat i Kalifornien, Texas och Kansas i USA. Liksom i övriga amerikanska fall uppvisade dock inte studenterna i New York några allvarliga symtom och ingen av dem vårdas längre på sjukhus.

Världshälsoorganisationen WHO deklarerade ändå på lördagskvällen att läget i Mexiko och USA utgör en ”hälsorelaterad nödsituation av internationell betydelse” och uppmanade till vaksamhet runt om i världen.

På Mexico Citys flygplatser sker hälsokontroller av samtliga passagerare och de som har influensasymtom nekas att gå ombord på planen.

Trots det insjuknade en steward på en Brittish Airways-flight från Mexico City till London på lördagen. Mannen har nu förts till sjukhus och satts i karantän, uppger tidningen The Guardian. Om han visar sig bära på viruset skulle det innebära det första fallet på europeisk mark.

Erik de la Reguera

DN 2009-04-26

Continue reading

“En nysning i bussen kan uppfattas som livsfarlig”

MEXICO CITY. Ett spänt lugn rådde på lördagen i Mexico City efter larmet om att ett tidigare okänt influensavirus skördat tiotals människoliv i staden. Konserter ställdes in, fotbollsmatcher spelades inför tomma läktare och många av invånarna gjorde sitt bästa för att undvika folksamlingar.

Få människor var i rörelse i 20-miljonersstaden Mexico City på lördagen. De som kunde stannade hemma från jobbet och följde nyhetssändningarna, sedan regeringen stängt stadens alla 30.000 skolor och universitet och avrått folk från att vistas i offentliga miljöer.

– Vi har bekräftat 20 dödsfall till följd av det nya viruset. Ytterligare 48 dödsfall är under utredning, sade sjukvårdsminister José Angel Córdova vid en presskonferens.

Befolkningen rekommenderas att undvika folksamlingar och särskilda hälsokontroller har upprättats på flygplatserna i Mexico City, där personer med influensasymptom nekas gå ombord.

Myndigheternas kraftfulla reaktion kommer sedan laboratorier i USA och Kanada bekräftat att ett tidigare okänt virus, troligen muterat från svininfluensa, ligger bakom många av de ovanligt svåra influensafall som registrerats i Mexiko de senaste veckorna.
Virusets exakta egenskaper är fortfarande oklara, men många av dem som dött har varit unga vuxna i åldern 25–45 år, något som fått smittskyddsexperter att varna för en möjlig pandemi.

Omkring 1.000 fall av influensa undersöktes på lördagen av mexikanska hälsomyndigheter. Larmet har lett till att en nysning i en buss eller i tunnelbanan kan uppfattas som livsfarlig.

– Man vet inte vad man ska tro. Är det ett falsklarm eller inte? säger apotekaren Juan Alfonso när DN möter honom i hans lilla apotek i södra delen Mexico City.

Nästan alla kunder som kommer in i apoteket vill köpa näs- och munskydd.

– På bara några timmar har vi sålt 1.500 munskydd. Jag har aldrig varit med om något liknande, säger Juan Alfonso.

De blå maskerna har på bara lite mer än ett dygn blivit vanliga i gatubilden i Mexico City. Vid tunnelbanestationerna delas de ut av soldater tillsammans med informationsblad som talar om vikten att tvätta händerna. Liknande åtgärder vidtas i de andra delar av landet som uppvisat misstänkta fall och då främst i delstaterna San Luis Potosi, Oaxaca och Mexicali.

Informationen från myndigheterna har dock vid flera tillfällen varit motstridig, som när Mexico Citys lokala regering på fredagen först utlovade vaccinering till alla stadens invånare, för att sedan tvingas backa när WHO förklarade att det inte finns något effektivt vaccin.

Mexikos president Felipe Calderón förklarade då att han ”inser situationens allvar” och att de preventiva åtgärderna för att hindra smittans spridning kan komma att utvidgas i nästa vecka.

Enligt sjukvårdsanvariga i Mexico City registrerades inte något nytt dödsfall i staden under fredagen, vilket gav hopp om att epidemin skulle kunna kontrolleras, även om mörkertalet fortfarande kan vara stort.

Åtta fall har också rapporterats från delstaterna Kalifornien och Texas i USA. Dessa uppges dock inte vara livshotande.

Erik de la Reguera

DN 2009-04-26

Continue reading

Rapport från virusstaden

Konstig morgon. Alla dagis, skolor och universitet är stängda här, sedan ett nytt och faktiskt rätt skrämmande influensavirus tros ha skördat minst ett sextiotal liv. Läs mer om det här.

Det sägs vara en variant av svininfluensa som smittar mellan människor, och även om det är för tidigt för att slå på stora spanska sjukan-trumman, så är det svårt att bagatellisera det – inte minst när man bor här.

Det är inte lätt att få en tydlig bild av vad som händer. Informationsflödet från myndigheterna är minst sagt begränsat, medierna allmänt förvirrade och regeringens krishanteringsförmåga lika med noll.

De lokala myndigheterna här i Mexico City hade fortfarande imorse inte fått någon info direkt från regeringen, utan fick nöja sig med att, som alla vi andra, se sjukvårdsministern ge order om att stänga alla stans skolor i direktsänd TV.

President Calderón har avbrutit sin resa i norra Mexiko för att hålla sig á jour med läget, folk har börjat hamstra mediciner på apoteken och borgmästaren i stan vill inleda en massiv vaccineringskampanj, trots att det är oklart om de influensavaccin som finns har någon verkan mot detta nya virus.

I likhet med alla andra väntar vi alltså på besked om vad som egentligen pågår. Dags att koka mer kaffe – det kan bli en lång dag.

Continue reading

60 döda i okänt influensavirus i Mexiko

MEXICO CITY. Världshälsoorganisationen WHO kallade på fredagskvällen till ett krismöte, sedan ett tidigare okänt influensavirus orsakat omkring 60 dödsfall i Mexiko. Alla förskolor, skolor och universitet i Mexico City stängdes för att hindra ytterligare smitta, samtidigt som rapporter om fall kom även från USA.

Invånarna i tjugomiljonersstaden Mexico City vaknade på fredagen till nyheten om att ett dödligt influensavirus härjar i deras stad.

– Det rör sig om minst sextio dödsfall. Än har vi inte fått bekräftat att alla fall har orsakats av detta virus, men det är högst sannolikt., sade Mexikos sjukvårdsminister José Ángel Córdova.

På fredagen stängdes alla skolor och universitet i Mexico City för att hindra vidare smitta, något som påverkade omkring fem miljoner studenter. En rad dödsfall hade då registrerats på bara 24 timmar.

– Vi vill uppmana invånarna i Mexico City att undvika barer, biografer och restauranger, och att inte heller ta i hand eller hälsa med kindpussar, sade sjukvårdsminister Córdova

Beskedet ledde till långa köer på apotek och i snabbköp, där mediciner och ansiktsmasker hamstrades av Mexico City-bor.

Det tidigare okända viruset beskrivs som en muterad form av svininfluensa, en sjukdom som normalt sett bara smittar från gris till människa. I Mexiko förefaller smittan dock ske direkt mellan människor, något som oroar smittskyddsexperter i USA.

– Situationen är unik. Självklart är vi mycket oroade, sade en talesman för den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC.

Viruset upptäcktes när en kanadensisk medborgare återvände hem efter en resa i Mexiko. Sju fall har också upptäckts i de amerikanska delstaterna Texas och Kalifornien, men dessa anses vara lindriga.

Medan amerikanska experter talade om en oroande blandning av virus som finns hos grisar, fåglar och människor, samlades WHO till krismöte för diskutera eventuella åtgärder.

Omkring 900 personer uppskattas ha smittats i Mexiko och särskilt oroande anses vara att många av dem som dött har varit unga vuxna, som för övrigt varit fullt friska.

Erik de la Reguera

DN 2009-04-24

Continue reading

Venezuela återupptar USA-relationer

MEXICO CITY. ”I want to be your friend.” Med de orden – och en klassisk vänsterbok – hälsades Barack Obama välkommen av Hugo Chávez till helgens interamerikanska toppmöte i Trinidad och Tobago. Nu väntar återupptagna diplomatiska relationer mellan Venezuela och USA.

Barack Obama hade knappt hunnit sätta sig vid konferensbordet på toppmötet Summit of the Americas förrän den vanligtvis så USA-kritiske Hugo Chávez banade sig fram bland de många presidenterna och tryckte hans hand.

– För åtta år sedan hälsade den här handen på Bush. Jag vill vara din vän, sade Chávez på bruten engelska och överräckte ett exemplar av den uruguayske författaren Eduardo Galeanos bok ”Latinamerikas öppna ådror” – ett standardverk för den latinamerikanska vänstern alltsedan den kom ut på 1970-talet.

Efter en kort pratstund förklarade Chávez för reportrar på mötet att Obama föreföll ”intelligentare än tidigare amerikanska presidenter” och att Venezuelas nu ska utse en ny ambassadör i Washington.

– Jag har talat med Roy Chaderton och utnämnt honom till ny ambassadör, sade Chavéz.

I september förra året utvisade Venezuela den amerikanske ambassadören i Caracas i protest mot påstått konspirerande mot Bolivias president Evo Morales. Bushadministrationen svarade då med samma mynt, i en episod som illustrerar de spända relationer som de senaste åren rått mellan Washington och de olika vänsterregeringarna i Latinamerika.

Obamas mål vid det interamerikanska toppmötet har varit att återupprätta något av USA:s auktoritet i regionen. De latinamerikanska länderna har dock gjort klart att första steget mot förbättrade relationer går via Kuba och ett hävande av handelsembargot mot Castroregimen.

Barack Obama förklarade sig på lördagen vara villig att se över embargot men enbart om förändringar i riktning mot mer demokrati och mänskliga rättigheter sker på ön.

Erik de la Reguera

Continue reading

Möte ska lappa ihop amerikansk spricka

MEXICO CITY. Den politiska sprickan mellan Nord- och Sydamerika, handelsembargot mot Kuba och den organiserade brottslighetens ökade makt står på agendan när Barack Obama på fredagen träffar Hugo Chávez, Lula da Silva och andra latinamerikanska ledare vid ett toppmöte i Trinidad och Tobago.

”Låt oss vara pragmatiska” är Barack Obamas uppmaning inför fredagens stora toppmöte, ”Summit of the Americas”, där statschefer från 34 länder väntas försöka lappa ihop relationerna mellan USA och övriga Amerika.

Det senaste decenniet har USA:s inflytande minskat i Latinamerika som en följd av den politiska väns­tervåg som svept över regionen. Bottennoteringen kom vid förra upplagan av toppmötet, i Argentina 2005, då George W Bush fick finna sig i att begrava planerna på ett panamerikanskt frihandelsavtal.

Sedan dess har ytterligare väns­terpresidenter kommit till makten och Unasur, Sydamerikas motsvarighet till EU, bildats.

I denna strävan efter regionalt oberoende har radikaler som Venezuelas Hugo Chávez funnit en gemensam nämnare med mer moderata vänsterledare som Brasiliens Lula da Silva.

Men nu väntar en komplicerad balansakt. För å ena sidan vill de flesta av vänsterledarna i regionen ha goda relationer till Obama, om inte annat så för att undvika protektionistiska åtgärder i USA.

Å andra sidan kan en lyckad amerikansk charmoffensiv försvaga det regionala samarbetet, som de senaste åren gynnats av Bush­administrationens arroganta stil och ointresse för Latinamerika.

Nyckeln till ett framgångsrikt närmande finns sannolikt på Kuba – det enda land på kontinenten som inte är representerat vid toppmötet.

De latinamerikanska ledarna står sedan en tid enade i kravet på ett hävande av det amerikanska embargot mot ön. Men även om Obama i veckan lät slopa reserestriktionerna för amerikaner med släktingar på ön, så säger han sig vilja se tydliga steg mot demokrati och mänskliga rättigheter innan han försöker häva embargot.

Möjligen kan den andra stora geopolitiska knuten i Latinamerika, Colombia, kopplas till Kuba i ett intrikat politiskt spel. Farc­gerillan har signalerat att den vill ha fredssamtal, och Colombia är en av USA:s få kvarvarande allierade i regionen.

Den organiserade brottslighetens ökade makt väntas också avhandlas på Obamas Latinamerikaturné, vilken inleddes på torsdagen med ett besök i Mexiko. Ett krig mellan olika kokainkarteller rasar i norra Mexiko och Obama utsåg därför i veckan en särskild ”gränstsar” med uppgiften att se till att våldet inte sprider sig över Rio Grande.

Erik de la Reguera

DN 2009-04-17

Continue reading

Obama rullar vidare

– Bara hjulen på hans limo är nog mer värda än hela min årslön… Och polisinsatsen sen – vilket slöseri med pengar! Jag menar, om de inte dödat honom än i USA, så lär de ju inte döda honom här, muttrar taxichauffören medan jag försöker finna mig till rätta i baksätet bland sittdynor, täcken och andra stora mjuka paket, allt inslaget i plast som gnider mot ansiktet.

– Tror du inte att det gör nån skillnad att han kommer hit? får jag ur mig medan jag spanar ut genom vindrutan för att försäkra mig om att vi verkligen är på väg till min adress (taxiresor kvällstid är rysare här – på gott och ont, men mest ont).

– Nej, det är bara en show alltihop, blir det buttra svaret.

Det är inte en helt ovanlig åsikt i ett land dit nyvalda amerikanska presidenter har för vana att komma och lova guld och gröna skogar.

Barack Obama har ändå fått en hel del cred för att han erkänt att kriget mellan kokainkartellerna lika mycket är ett amerikanskt problem som ett mexikanskt: USA står för pengarna, vapnen och efterfrågan. Mexiko för dödsoffren (cirka 7.000 de senaste tolv månaderna).

God vilja var det heller ingen brist på vid presidentmötet, men de konkreta åtgärderna var lätträknade. Det återstår att se om FBI nu kan frysa en del av Sinaloakartellens, Zetas och La Familias tillgångar sedan dessa karteller hamnat på en ny svart lista.

Eftersom jag oftast befinner mig i södra delen av stan märkte jag inte så mycket av avspärrningarna och de tusentals poliserna som häckade i ambassad- och regeringskvarteren. Och i morgon flygs The Beast till Trinidad och Tobago för “Summit of the Americas”, så det hemvana kaoset kan återvända till DF.

Continue reading